Tänavakivide paigalduseks aluspinna ettevalmistus, äärekivide ja kõnnitee plaatide paigaldus.

Treppide ehitus ja korrastamine.

Korrusmajade soklite soojustamine.

Kaevetööd ja drenaaži paigaldus

Maantee truubid

Killustiku,-liiva ja mullavedu

Planeerimis tööd

Vundamendi ehitus ja  soojustamine.